Tällä sivulla esitellään valuma-alueita ja niiden analysointia

Jonkun vesitön tai sen osan valuma-alueella tarkoitetaan vesistön yläpuolisia alueita, joilta vesi sateen tai sulamisen seurauksena valuu vesistöön.

Se rajautuu jossain pisteessä. Sitä kutsutaan valuma-alueen rajaksi. Yksikertaisin malli tässä on mäenharjanne, josta vesi virtaa mäen laelta katsoen alaspäin eri suuntiin. Mikäli ne menevät eri suuntiin raja johtaa eri valuma-alueiksi.

Usein se silti on samaa valuma-aluetta. Vesistö pienimillään oja tai puro on tässä määräävänä. Niillä on valuma-alue.

Perusteita valuma-aluemäärittelyyn

Sama videona

Value työkalu

Esittely

Käyttö

Työkalun esittelyä SYKE

Ohessa Kyynämöisenjärven valuma.-alue yli 8000 ha.

Kiinnittäkää huomioon alueen koiliskulmalla, missä raja kulkee lähellä rantaa. Vieressä olevat järvet ja niiden valuma-alueet tulevat vastaan.

Järvi on humusjärvi ja se on peräisin pääosin soiden metsien ojituksesta ja käsittelystä.