Tällä sivulla tuodaan esiin:Saarkan yleiskokous 27.4.2021

kokouskutsu

tilinpäätös 2020

vuosikertomus 2020

Toimintasuunnitelma 2021

Talousarvio 2021

Oikaisuvaatimusohje


Ely tiedottaa mm säätelytoimien komoutumisesta ja rahoituksesta eri kohteisiin.

Elyn tiedote katatalousalueille 17.12.2020

Vuosi_2021/Tiedote_12-2020.pdf


KHS-materiaali

1.Esityslistoja asioita

2. Muun median alan tiedon levittämistä ja ELY:n tiedotteita

Helsingin Sanomat "Vapo luo uudelleen nahknsa"

Keskisuomalaisessa oli juttu 8.5.2020 Tamen takasin Saarijärven reitille hankkeesta.

Ely-Keskus 8-2019

Ely-Keskus kala 12-2019

Ely-Keskus Hannu Salo 5-2020

3. Kokusten päätöksiä

4. Henkilöstömuutoksia

Matti Havumäki Kesi-Suomen kalatalouskeskuksesta on palkattu johtamaan ja osallistumaan alueen uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman tekoon.

Osana tätä työtä Taimen takaisin Saarijärven reitille- hankkeen projektipäälliköksi on valittu Kalle Laitinen ja virtavesiosuuden tekijäksi Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho,