Tällä sivulla tuodaan esiin:


1.Esityslistoja asioita

2. Muun median alan tiedon levittämistä ja ELY:n tiedotteita

Helsingin Sanomat "Vapo luo uudelleen nahknsa"

Keskisuomalaisessa oli juttu 8.5.2020 Tamen takasin Saarijärven reitille hankkeesta.

Ely-Keskus 8-2019

Ely-Keskus kala 12-2019

Ely-Keskus Hannu Salo 5-2020

3. Kokusten päätöksiä

4. Henkilöstömuutoksia

Matti Havumäki Kesi-Suomen kalatalouskeskuksesta on palkattu johtamaan ja osallistumaan alueen uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman tekoon.

Osana tätä työtä Taimen takaisin Saarijärven reitille- hankkeen projektipäälliköksi on valittu Kalle Laitinen ja vitavesiosuuden tekijäksi Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho,