Alla hyvin rikkonaiset omistukset Summasesta Naarakoskeen