Alapuolella on kuvattu vesien omistus alueen keskiosan pohjoisosassa.

Lisäksi karttaan on merkitty UISTELUVENEIDEN pudotuspaikat (UV) sekä muutama lähinnä soutuveille tarkoitetut paikat (SV)
Osakaskuntien nettisivut avautuvat painikkeista. Painikkeissa on : Numero joka viittaa karttaan. Osakaskunnan nimi ja kiinteistötunnus.