Kalatalousalueilla tulee olla alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Järvitamenkysymys tulee olemaan yksi keskeinen kysymys tässä työssä ja tällä reitillä. Järvitamenen lisääntyminen on melkoinen tapahtuma ja vaatii vesistöltä myös monelta osin laadun parantumista.

Tästä on tiivis tietopaketti Virtavesien Hoitoyhdistys ryVirtavesien Hoitoyhdistys ry

www.virtavesi.com
Pekka Lindblad

Kalatiestrategia ohjaa vaelluskalojen palauttamista vesireiteille.Hietamankosken kalatie on jo avattu.

KESKEISIN ASIAKIRJA, MIKÄ SAAREKAN TOIMINTAA OHJAA ON ALUEEN KÄYTTÖ JA HOITOSUUNNITELMA.

SEN TULISI OLLA VALMIS VUODEN 2021 LOPPUUN MENNESSÄ. TYÖ ON TARKOITUS ALOITTAA HETI SYKSYLLÄ 2019. SIINÄ TARVITAAN RUNSAASTI OSAKASKUNTIEN JA MUIDEN SIDOSRYHMIEN APUA. SE ON MELKO LAILLA ALUEEN JA VESIALUEEN OMISTAJIIEN TOIMINTAA SITOVA ASIAKIRJA.

HYVÄ POHJA SEN TEKEMISEEN ON JO JULKAISTU. SIITÄ NÄKEE MITEN ERI ASIOITA SIINÄ PITÄÄ KÄSITELLÄ. SE ON LIITTEENÄ

KALATALOSPÄIVILLÄ NÄIMME HYVÄN ESITYKSEN MITEN PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄLLÄ SAADAAN KALAKANTOJA TAI ESIMERKIKSI KALOJEN KUTURAUHOITUKSIN HAVAINNOLLISTETTUA KARTOIN.

LUKE lähetti laajan tietopaketin käyttö-ja hoitosuunnitelmatyöhön.

Alla on esimerkkejä eri puolelta Suomea sovellettavaksi käyttö- ja hoitosuunnitelmatyössä.

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mallirunko

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/544746

- Luonnos Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen raputaloudelliseksi käyttö-
ja hoitosuunnitelmaksi vuosille 2019–2024


https://jukuri.luke.fi/handle/10024/544740

- Taimenmerkinnät apuna kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien
laadinnassa: Malliratkaisuja Suomenlahdelta ja Päijänteeltä


https://jukuri.luke.fi/handle/10024/544747

- Talouskalojen arvojen määrittäminen ja ehdotus laittomasti pyydettyjen
kalojen korvausarvoiksi

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/544688