Kukon-Paajalan osakaskunta ja Metsähallitus omistavat pääosin nämä vedet