Erillishankkeiden tavoitteet seuranta ja tulokset

Erillishankkeilla tässä takoitetaan hankkeita, joita rahoitetaan pääosin tai kokonaan toimintarahan ulkopuolelta.

Esimerkiksi nyt on saatu rahoitusta:

1. Kalastusvalvonnan kehittämiseen.

2. Käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistamiseen.